KURZ002

Základní kurz TIG a TIG-mikropulz

Nabízíme základní a specializovaný kurz s možností pro neznalé svařování, zaškolit se v dané metodě svařování s rozšířením renovace nástrojových ocelí v údržbářských provozech metodou TIG a TIG-mikropulz

Základní kurz s rozšířením pro opravy nástrojů a forem svařováním TIG a TIG-mikropulz.

Kurz je určený pro pracovníky neznalé metod svařování provádějící opravy nástrojů a forem svařováním metodou WIG. Kurz trvá čtyři dny a je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Dva dny tráví pracovníci ve svářecí škole a dva dny u nás ve firmě.
V teoretické části ve svářecí škole i u nás ve firmě (5+5 hod.) se pracovníci seznámí s teorií metody svařování a bezpečností práce, včetně problematiky svařování nástrojových ocelí a jejich řešením. V praktické části ve svářecí škole i u nás ve firmě (10+10 hod.) si pracovníci osvojí WIG svařování a správné postupy svařování vedoucí k úspěšnému provedení oprav nástrojů a forem. V průběhu kurzu pracovníci obdrží veškeré materiály potřebné pro výuku. Na závěr kurzu, po přezkoušení, obdrží každý pracovník osvědčení o absolvování kurzu a ze svářecí školy osvědčení zaškoleného pracovníka podle ČSN 050705.

Školicí středisko má kapacitu pro výuku max. 3 pracovníků. Ubytování pouze zajišťujeme, (hotel ca 30 m od sídla firmy) cena ubytování a stravování není zahrnuta v ceně kurzu a účastníci si ji hradí individuálně.

Cena dvoudenního kurzu pro:

  • stávající zákazníky naší firmy (min. 1rok): 24.900 Kč (957,-EUR) / osobu
  • nové zákazníky: 26.900 Kč (1.034,-EUR) / osobu

Přihláška k základnímu kurzu opravy nástrojů a forem - pdf ke stažení

Poptávkový formulář