1747

WELCOLLOY 1747

Vysoce legovaná návarová trubičková elektroda proti otěru, s převládajícími rázy a tlakem.

Výhody:

  • WELCO WL1747 má nízký svařovací proud.
  • WELCO WL1747 umožňuje nepatrné tepelné ovlivnění základního materiálu.
  • WELCO WL1747 má vysoký navařovací výkon a vysokou výtěžnost. 
  • WELCO WL1747 je necitlivá vůči vodě a navlhání při skladování.
  • WELCO WL1747 netvoří žádné struskové vměstky.
  • WELCO WL1747 má jednoduché použití.
  • WELCO WL1747 šetří elektrickou energii a pracovní čas.

 

Použití: rotační kladiva, drtiče štěrku, zuby lžícových bagrů,  silniční stavební stroje,  důlní stroje.

Svařovací vlastnosti: WELCO WL1747 tvoří návar s vysokou odolností otěru při silném namáhání rázy. Zvláště vhodná je tam, kde není možno navařit více jak jednu vrstvu návaru. WELCO Wl1747 má vysoký podíl karbidů chromu a niobu v tvrdé, houževnaté, austenitické matrici. Typické aplikace jsou zejména rotační kladiva v drtičích štěrku a zuby lžícových bagrů. Je zvláště vhodná pro často se opakující renovace velmi namáhaných součástí. WELCO Wl1747 umožňuje snadné zapálení i opětovné zapálení oblouku. Netvoří téměř žádnou strusku, povrch svaru je jemně šupinatý, bez zápalů.

POZOR! WELCOLLOY 1747 není vhodná pro navařování tvrdých Mn-ocelí.

Označení: barevná značka: hnědá

Pracovní postup: před navařováním očistěte povrch od rzi, nečistot, oleje a nátěrových hmot. Trubičková elektroda umožňuje svařovat nízkým proudem při vysokém navařovacím výkonu. Optimální odolnost proti opotřebení zaručuje pouze bezchybný návar a minimální smíchání se základním materiálem. Maximálně 3 vrstvy / celková výška 8 mm. Elektrodu veďte kolmo k povrchu, délka oblouku asi 2/3 průměru elektrody. Podle možností nechejte navařený díl pozvolna chladnout na vzduchu.

Tvrdost po navaření: jednovrstvý návar 50 - 54 HRC; návar s mezivrstvou 55 - 59 HRC; tvrdost karbidů 2000 HV.

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Poptávkový formulář