1745

WELCOLLOY 1745

Vysoce legovaná návarová trubičková elektroda proti otěru při namáhání tlakem a rázy.

Výhody:

  • WELCO WL1745 má nízký svařovací proud.
  • WELCO WL1745 umožňuje nepatrné tepelné ovlivnění základního materiálu.
  • WELCO WL1745 má vysoký navařovací výkon a vysokou výtěžnost.
  • WELCO WL1745 je necitlivá vůči vodě a navlhání při skladování.
  • WELCO WL1745 netvoří žádné struskové vměstky.
  • WELCO WL1745 má jednoduché použití.
  • WELCO WL1745 šetří elektrickou energii a pracovní čas.


Použití: těžba zeminy, stavební stroje, zemědělské stroje,  cihelny,  stroje pro stavbu a údržbu silnic.

Navařovací technika: tvrdonávar může být provedený jako plocha, housenka nebo bod. Vhodný typ návaru závisí na okolí svaru a opotřebení plochy.

Svařovací vlastnosti: WELCO WL1745 tvoří návar s vysokým podílem karbidů chromu v tvrdé, houževnaté matrici. Návar odolává opotřebení otěrem a rázy a může být aplikován na Mn ocele i nízkolegované uhlíkové ocele. WELCO WL1745 umožňuje snadné zapálení i opětovné zapálení oblouku. Netvoří téměř žádnou strusku, povrch svaru je jemně šupinatý, bez zápalů.

Označení: barevná značka - bílá

Pracovní postup: před navařováním očistěte povrch od rzi, nečistot, oleje a nátěrových hmot. Trubičková elektroda umožňuje svařovat nízkým proudem při vysokém navařovacím výkonu. Optimální odolnost proti opotřebení zaručuje pouze bezchybný návar a minimální smíchání se základním materiálem. Maximálně 4 vrstvy / celková výška 10 mm. Elektrodu veďte kolmo k povrchu, délka oblouku asi 2/3 průměru elektrody. Podle možností nechejte navařený díl pozvolna chladnout na vzduchu, tvrdé Mn-oceli je možné chladit tlakovým vzduchem.

Tvrdost po navaření:  jednovrstvý návar 50 - 55 HRC; návar s mezivrstvou 55 - 60 HRC; tvrdost karbidů 2000 HV.

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

 

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář