1743

WELCOLLOY 1743

Vysoce legovaná návarová trubičková elektroda proti otěru bez tlaku a rázů.

Výhody:

  • WELCO WL1743 má nízký svařovací proud.
  • WELCO WL1743 umožňuje nepatrné tepelné ovlivnění základního materiálu.
  • WELCO WL1743 má vysoký navařovací výkon a vysokou výtěžnost.
  • WELCO WL1743 je necitlivá vůči vodě a navlhání při skladování.
  • WELCO WL1743 netvoří žádné struskové vměstky.
  • WELCO WL1743 má jednoduché použití.
  • WELCO WL1743 šetří elektrickou energii a pracovní čas.

 

Použití: aglomerace, pece, výroba skla, cihelny, cementárny,  dopravní šneky, turbíny, míchače, kalová čerpadla.

Svařovací vlastnosti: WELCO WL1743 odolává vysokému otěru a erozi při teplotách až do +650°C. Návar je tvořen tvrdou austenitickou matricí s karbidy chromu, niobu, molybdenu, wolframu a vanadu. WELCO WL1743 umožňuje snadné zapálení i opětovné zapálení oblouku. Netvoří téměř žádnou strusku, povrch svaru je jemně šupinatý, bez zápalů.

Navařovací technika: tvrdonávar může být provedený jako plocha, housenka nebo bod. Vhodný typ návaru závisí na okolí svaru a opotřebení plochy.

Pracovní postup: před navařováním očistěte povrch od rzi, nečistot, oleje a nátěrových hmot. Trubičková elektroda umožňuje svařovat nízkým proudem při vysokém navařovacím výkonu. Optimální odolnost proti opotřebení zaručuje pouze bezchybný návar a minimální smíchání se základním materiálem. Maximálně 2 vrstvy / celková výška 6 mm. Elektrodu veďte kolmo k povrchu, délka oblouku asi 2/3 průměru elektrody. Podle možností nechejte navařený díl pozvolna chladnout na vzduchu, tvrdé Mn-ocele je možné chladit tlakovým vzduchem.

Označení: Barevná značka: modrá.

Tvrdost po navaření: jednovrstvý návar  58 - 60 HRC;  návar s mezivrstvou  62 - 64 HRC; tvrdost karbidů uvnitř matrice 2000 HV.

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář