1781

WELCO T1781

TIG svařovací drát pro návary odolávající opotřebení, vysokým teplotám a korozi.

Výhody:

  • WELCO T1781 je vhodný pro renovace nástrojů pracujících za tepla. Návar lze obrobit bez tepelného zpracování.
  • WELCO T1781 je použitelný pro navařování velkých ploch na nelegovaných i legovaných ocelích a také slitinách niklu.
  • WELCO T1781 je možno použít i na slitiny Hastalloy C 276 a podobné materiály.
  • WELCO T1781 odolává rázům, tlaku, vysokým teplotám, oxidaci a termošokům. Při namáhání tlakem a rázy se dosáhne zpevnění za studena do 40 HRC bez deformací.
  • WELCO T1781 je vhodný pro opravy hran.


Použití: zápustky, sekáče, střihadla, matrice, razníky,  ohraňovací nástroje,  všechny nástroje pracující při vysokých změnách teplot.

Oblast použití: WELCO T1781 je vhodný pro velkoplošné návary na nelegovaných ocelích, legovaných ocelích a slitinách niklu namáhaných tlakem, rázy, otěrem a vysokými teplotami. Zvláštní vlastností austenitického žárupevného návaru je možnost třískového obrábění. Je ideální pro opravy hran, kde je nutné návar třískově obrobit bez tepelného zpracování. Díky vysoké odolnosti korozivním médiím je WELCO T1781 použitelný v chemickém průmyslu. Z hlediska korozní odolnosti je srovnatelný s materiálem Hastalloy C 276. WELCO T1781 je zpevnitelný za studena.Třískové obrábění návaru je možné např. tvrdokovovými frézami. Při obrábění zpevněného návaru je doporučeno snížit předepsané otáčky frézy o 30%, aby nedošlo k jejímu poškození.

Návod ke svařování: místo svaru důkladně očistěte. Případné stávající trhliny odstraňte do kořene, drážku vyplňte WELCO 1660S nebo T1660. Krycí vrstvu proveďte WELCO T1781. Velké součásti  je vhodné předehřát na + 300°C až +500°C. Po svařování nechejte součást pomalu chladnout v peci nebo v zábalu.

Ochranný plyn dle ČSN EN ISO 14175: I1 Ar 99,99%.

Norma: Wr. Nr.: 2.4887

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář