1738

WELCO ATC1738

Wolfram karbidový trubičkový drát pro návary s extrémní odolností otěru, erozi, korozi a kavitaci.

Výhody:

  • ATC1738 má velmi dobré svařovací vlastnosti ve všech pozicích.
  • ATC1738 má vysokou odolnost otěru, erozi, korozi a kavitaci.
  • ATC1738 není nutné po navaření opracovávat. Návar je při dostatečném předehřevu bez trhlin.
  • ATC1738 má výtěžnost více než 80% z hmotnosti drátu.
  • ATC1738 je použitelný na všech běžných MIG svařovacích strojích.
  • ATC1738 dobře odolává navlhání při skladování.Použití: stroje pro zemní práce, aglomerace, drtiče, mlýny, dopravní šneky, míchadla, doly, stavby silnic, zemědělské stroje, pískovny, betonárny, keramický průmysl, cementárny, turbíny, čerpadla.

Oblast použití: ATC1738 je trubičkový drát určený pro návary nízko i vysoko legovaných ocelí, niklových slitin a ocelolitiny. Odolává opotřebení vysokým otěrem, erozí, korozí a kavitací.

Svařovací vlastnosti: ATC1738 umožňuje snadné svařování ve všech pozicích. Návar je houževnatý a homogenní. Tvrdost po navaření první vrstvy je 50 - 55 HRC, přičemž tvrdost matrice je 40 HRC a tvrdost karbidů wolframu je vyšší než 80 HRC. POZOR! Při přehřátí během svařování se tvrdost návaru snižuje! Trhliny při chladnutí návaru nejsou na závadu. Opracování návaru je možné pouze broušením. Pro odstranění silnějších vrstev je možné použít drážkovací elektrodu WELCO 1050.

Návod k použití: poškozený materiál odstraňte drážkovací elektrodou. Místo svaru obruste a okartáčujte. Hořák veďte se sklonem ca. 20°.Vzdálenost dýzy od materiálu 20 - 30 mm. Dosažení širokého homogenního návaru je možné rovnoměrným kývavým pohybem hořáku.

Tvrdost: Matrice  40 - 45 HRC;  karbidy wolframu  ca. 80 HRC.

Ochranný plyn dle ČSN EN ISO 14175: M21 - 80% Ar / 20% CO2 ; C1 - CO2 

Norma: DIN 8555 / MF22 GF 60 G.

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Poptávkový formulář