2023

WELCO 2023

Výkonný řezací kotouč.

Výhody:
 

  • Použitelný pro nelegované ocele, korozi a kyselinovzdorné ocele, nástrojové ocele, vysocelegované ocele a vysokopevnostní ocele.
  • Přesný, ekonomický řez.
  • Minimální otřepy.
  • Nižší úlet jisker.
  • Chladný řez.
  • Nízká hlučnost.
  • Vysoká životnost.


Použití: tenkostěnné trubky, profily a plechy. Plochá tyčová ocel. Plný materiál. HARDOX plechy. Pozinkované díly.

Optimalizace použití - nejčastější chyby při vysokootáčkovém dělení materiálů:

Řezná plocha je zabarvená:  - příliš dlouhá doba řezu, nízký výkon pohonu;  - příliš tvrdý kotouč;  - průřez materiálu je příliš velký pro průměr kotouče;
Kotouč se nadměrně opotřebovává:  - malá tvrdost pojiva ( bílá řezná plocha );  - velká tvrdost pojiva ( zabarvená řezná plocha );  - nízká obvodová rychlost;  - příliš velký počet otáček
Šikmý řez ( resp. lom kotouče ):  - vysoký řezný tlak;  - malá tloušťka kotouče pro dané použití;  - špatné vedení stroje;  - nesprávný průměr upínací příruby
Obvod kotouče je roztřepený:  - špatné vedení stroje;  - obrobek je upnutý tak, že pruží;  - kotouč použit ke hrubování;  
Kotouč skáče:  - opotřebené vřeteno, vadná ložiska;  - nesouhlasí průměr otvoru kotouče a hřídele stroje
Vylámaný otvor:  - nesprávné upnutí, kotouč použit ke hrubování;  - vadná příruba


Bezpečnost práce:  nepřekračujte maximální doporučené otáčky. Pracujte s osobními ochrannými prostředky (ochranné brýle, ochranný oděv, rukavice ). 
                                  Používejte ochranný kryt stroje.

Norma:  EN 12413

Doporučené otáčky:  115mm - max.13 285 ot./min;  125mm - max.12 200 ot./min;  150mm - max.10 185 ot./min;  180mm - max. 8 500 ot./min;  
                                          230mm - max. 6 650 ot./min.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář