1925

WELCO 1925

Speciální bazická elektroda na niklové bázi pro svařování vysokolegovaných Ni-Cr ocelí.

Výhody:

  • Vhodná pro navařování a spojování všech Ni Cr ocelí.
  • Extrémní pevnost.
  • Odolává extrémním pracovním teplotám od -196°C do +1200°C a termošokům.
  • Vysoká odolnost korozi za tepla.
  • WELCO 1925 je zvláště vhodná pro plátování a spojování Cr-Ni a uhlíkových ocelí.


Použití:  plátování uhlíkových a Cr-Ni ocelí  korozivzdornou vrstvou. Spojování Ni-Cr-Mo ocelí, spalovny, komíny, kouřovody.

Oblast použití:  spojování nelegovaných a legovaných ocelí odolávajících vysokým a nízkým teplotám. Spojování vysoce legovaných Cr a Cr-Ni ocelí a slitin s vysokým obsahem niklu. Spojování mědi a slitin mědi s korozivzdornými ocelemi. Předehřev základního materiálu je nutný, doporučená teplota 125 - 150°C.

Návod ke svařování:  krátký oblouk. Elektrodou se dotýkejte svařovaného kusu. Používejte jen suché elektrody.

Teplota přesušení:  250 - 300°C / 1 - 2 hod.

Druh proudu: DC+

Normy:  DIN 1736 / EL Ni Cr 15 Fe Mn;  AWS A5.11 / E Ni Cr Fe-3.

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

 

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář