1810

WELCO 1810

Speciální elektroda pro svařování přepálené a těžce svařitelné litiny

Výhody:
 

  • Řeší problémy při svařování těžce svařitelné a přepálené litiny.
  • Svar je obrobitelný broušením.
  • Netvoří trhliny, póry, vruby, zápaly.
  • Stabilní oblouk, bez odstřiku.
  • Jednoduché svařování ve všech pozicích.
  • Vhodná pro otěruvzdorné návary na litinových dílech.
  • Žádné struskové vměstky.
  • Použitelná i pro střídavý proud.


Použití: kotle, slévárenské kokily, rošty, sběrná výfuková potrubí.

Oblast použití: WELCO 1810 je určena pro svařování při opravách přepálené nebo těžce svařitelné litiny. Umožňuje i svařování oceli s litinou.

Svařovací vlastnosti: WELCO 1810 má klidný rovnoměrný oblouk, bez rozstřiku, svařuje ve všech pozicích. Struska je měkká, snadno odstranitelná. Tepelně ovlivněná zóna i svar jsou obrobitelné pouze broušením.

Druh proudu: AC / DC +/-

Návod k použití: svařované místo dobře očistěte. Při svařování stejnosměrným proudem s minus pólem na elektrodě tvoří čistě tekoucí svarový kov plochou housenku s hlubokým závarem. Při svařování plus pólem je housenka více klenutá z důvodu menšího závaru a menšího vneseného tepla. Při svařování střídavým proudem jsou vzhled svaru i svařovací vlastnosti kompromisem obou polarit.

Normy: DIN 8573 / E FeC-2-BG 11;  AWS A5.15 / ESt

Přesušení: 1h / 120°C

Mechanické vlastnosti, svařitelnost: vzhledem k použití na přepálené a těžce svařitelné litině není možné tyto údaje specifikovat.

Podrobné informace naleznete v technickém listu k produktu.

 

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář