1708

WELCO 1708

Vysokovýkonná elektroda s vysokým obsahem uhlíku pro opakované opravy nástrojů.

Výhody:

  • WELCO 1708 má vysokou výtěžnost.
  • WELCO 1708 má stabilní oblouk a netvoří trhliny.
  • WELCO 1708 je použitelná i jako elastická mezivrstva pro další pancéřování.
  • WELCO 1708 stabilizuje strukturu uhlíku v nástroji.
  • WELCO 1708 svařuje bez pórů.
  • WELCO 1708 umožňuje svařovat s nízkým proudem a omezuje tak smíchání se základním materiálem.
     

Použití: střižné a řezné hrany, matrice, razníky, ohraňovací lisy, válcové dopravníky.

Oblast použití : WELCO 1708  je vysokovýkonná elektroda pro opakované návary nástrojů. Díky minimálnímu smíchání se základním materiálem vytváří už v první vrstvě homogenní návar bez trhlin, odolávající otěru a rázům. WELCO 1708  je slitina umožňující vytvářet střižné hrany plátováním nejen uhlíkových, chromových a molybdenových ocelí ale i ocelolitiny.

Návod pro svařování: WELCO 1708  má výborné svařovací vlastnosti a umožňuje snadné svařování. Dobře zapaluje, má stabilní oblouk a stejnoměrné tečení svarového kovu bez rozstřiku. Struska je snadno odstranitelná.Návar má hladký jemně šupinatý povrch. WELCO 1708  umožňuje pracovat s velmi nízkým svařovacím proudem.

Druh proudu:  DC+ / AC (min.65V)

Normy: N 8555 / E3-UM-55-T

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář