1625

WELCO 1625

Speciální Ni elektroda s vysokou pevností, odolávající rázům, pro svařování při opravách těžkých strojů.

Výhody:

  • Velmi vysoká pevnost v tahu: do 690 N/mm2.
  • Odolává rázům - velmi vhodná jako elastická mezivrstva pro tvrdonávary na uhlíkových ocelích.
  • Odolává rázům za nízkých teplot do - 50°C.
  • Žáropevná do +650°C.
  • Velmi vhodná pro vysokopevnostní jemnozrnné konstrukční ocele s pevností v tahu do 800 N / mm​2.
  • Minimální nebo vůbec žádný předehřev.
  • Snadné zapálení i opětovné zapálení oblouku.

Použití: bagry, kotlárny, mostárny, jemnozrnné ocele,  ocelolitina, stavební stroje, kamenolomy, zemědělské stroje, chladírenský průmysl.

Oblast použití:
Konstrukční oceli :  St. 50 - St. 60  DIN 17100
Kotlové oceli :  H III - H IV  DIN 17155
Trubkové oceli :  St. 45.8 - 47.7 - 60.7 1629, 17172, 17175, 15 Mo 3  DIN 1681
Ocelolitina : GS45-GS 60 ,   1.5415 do + 500°C , GS 22 Mo 4 / 1.5419

 

Svařovací vlastnosti: snadno svařující, stabilní oblouk, dobře zatékající, snadno odstranitelná struska, svar bez vrubů. Znečistění základního materiálu neovlivňuje svařitelnost. Použitelná i na střídavý proud.

Návod na svařování: Krátký oblouk. Elektrodou se dotýkejte svařovaného kusu. Používejte jen suché elektrody. Elektrody vysoušejte 1 - 2 hod. při 300 - 350°C. Maximální teplota 450°C.

Výtěžnost: 120 %

Druh proudu: DC + / AC

Normy: 
DIN 8529 / EY 4675 Ni B, AWS A-5.4 / E 8018-C3

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář