1620

WELCO 1620

Speciální elektroda s extrémně vysokou pevností, pro svařování nízkolegovaných jemnozrnných ocelí.

Výhody:

  • Velmi vysoká pevnost v tahu.
  • Odolává rázům - velmi vhodná jako elastická mezivrstva pro tvrdonávary na uhlíkových ocelích.
  • Vhodná pro všechny pozice kromě pozice shora-dolů.
  • Snadné zapálení i opětovné zapálení oblouku.
  • Svařuje přes rez, olej a nečistoty.
  • Odolává rázům za nízkých teplot do - 60°C. Netvoří trhliny.
  • Minimální nebo vůbec žádný předehřev.
  • Žáropevná do +450°C.
  • WELCO 1620 je ideální elektroda pro svařování ocelí typu N-A-XTRA / Weldox a ostatních ocelí s pevností do 800 N/mm​2.

 

Použití: bagry, kotlárny, mostárny, jemnozrnné ocele, stavební stroje, kamenolomy, zemědělské stroje.

Svařovací vlastnosti : WELCO 1620 je speciální bazická elektroda s extrémně vysokou pevností pro spojování nízkolegovaných jemnozrnných ocelí typu N-A-XTRA / Weldox. Je také použitelná jako elastická mezivrstva v případech, kdy nelze použít austenitické Cr - Ni elektrody.
WELCO 1620 je snadno svařující, má stabilní oblouk, dobře zatéká, struska je snadno odstranitelná, svar bez vrubů. Znečistění základního materiálu neovlivňuje svařitelnost. Použitelná i na střídavý proud.

 

Návod na svařování: Krátký oblouk. Elektrodou se dotýkejte svařovaného kusu. Používejte jen suché elektrody.

Teplota přesušení: 1 hod. při  350°C.

Druh proudu: DC +

Normy: DIN 8529/ EY 69 75 Mn2NiCrMo B

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář