1425

WELCO 1425FLX

Práškové tavidlo pro tvrdé pájení hliníku a hliníkových slitin plamenem a v peci.


Výhody: 

  • Umožňuje pájení Al slitin až do obsahu 2,5% Mg.
  • Nízká tavící teplota.
  • Vhodné pro pájení plamenem i v peci.
  • Ideální pro tenké materiály.
  • Jednoduché a úsporné použití.
  • Rychlé vytvoření čistého spoje.

 

Použití: výroba a opravy vozidel, výroba svítidel, opravy chladičů    a klimatizací, opravy výparníků chladniček. Víceúčelové použití při opravách a údržbě.

Oblast použití: WELCO 1425FLX je korozivní tavidlo pro pájení hliníku a všech běžných hliníkových slitin. Zbytky tavidla jsou korozivní, hotový spoj je nutné omýt nebo mechanicky očistit.

Nastavení plamene: pro pájení tenkostěnných materiálů je doporučeno použít propan-butanový hořák. Při použití kyslíko-acetylénové soupravy nastavte měkký plamen s přebyt-kem acetylenu.

Varování: výrobek obsahuje halogeny. Při rozkladu se uvolňuje fluorovodík. Může dráždit oči, sliznice a dýchací cesty. Dlouhodobé intensivní působení může způsobit zubní a kostní fluorizaci. Při práci důkladně větrejte. Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít.

První pomoc: odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě dýchacích potíží kontaktujte lékaře. Oči: vypláchněte pod tekoucí vodou (15 minut). Kůže : opláchněte mýdlovou vodou. Požití: vyhledejte lékaře.

Návod k použití: tavidlo rozpusťte v destilované vodě. Doporučené množství je 2 díly prášku na 1 díl vody. Před použitím suspenzi důkladně rozmíchejte. Pájecí mezera by neměla přesáhnout 0,15 mm. Pájené místo očistěte (oškrábejte nožem) a odmastěte. Velké kusy předehřejte na 150 - 200°C. Zbytky tavidla jsou korosivní a je nutno je odstranit - mechanicky, teplou vodou nebo zředěnou kyselinou dusičnou. Skladujte v suchu a teple, obal po použití ihned pevně zavřete. Skladovatelnost tavidla v neotevřeném obalu je min. 6 měsíců.

Normy: EN 1045 / FL10 ,   DIN 8511 / F-LH1

Podrobné informace naleznete v technickém listu k produktu.

Poptávkový formulář