113420

WELCO 1134 - 1134FLX

Speciální měkká pájka pro hliník a ostatní kovy.

Výhody:

  • Spojuje všechny typy Al slitin, zvláště čistý Al.
  • Spojuje také hliník s mědí, mosazí a všemi typy ocelí.
  • Tvoří pevné spoje při nízké teplotě.
  • Nekoroduje - zůstává lesklá.
  • Velmi dobře zatékající - aktivně kapilární.
  • Jednoduché použití.
  • Neobsahuje žádný cín, olovo nebo bismut. 

 

Použití: měkké pájení hliníku a všech druhů hliníkových slitin. Spojování hliníku s mědí, mosazí a všemi typy ocelí. Pájení tenkého hliníkového plechu.
Opravy chladičů, radiátorů, výměníků a spojování hliníkových vodičů.
Upozornění: vzhledem k vysokému obsahu kadmia nesmí být WELCO 1134 použita na spoje, které jsou v přímém kontaktu s pitnou vodou nebo potravinami.
Pájené místo dobře očistěte a odmastěte. Naneste tavidlo WELCO 1134FLX. K práci je vhodné použít velké elektrické pájedlo. Pájecí tyčku namáčejte do tavidla. Po ochlazení lze zbytky tavidla umýt vodou.
Při ohřevu otevřeným plamenem neohřívejte pájené místo ani pájecí tyčku přímo. Tavidlo se nesmí přehřát - jinak shoří.

Způsob ohřevu: acetylénový, propanbutanový plamen, indukční ohřev, elektrická pájedla apod.

Nastavení plamene (acetylen): redukovaný.

Norma: Pájka: DIN 1707 / L Cd Zn20  Tavidlo: DIN EN 29454 / 3. 1. 1. C

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

 
 

Poptávkový formulář