1021

WELCO 1021

Sada pro zjišťování trhlin kapilární zkouškou pro teploty od -10°C do +50°C.

Výhody:

  • Kapilární zkouška je nedestruktivní metoda ke zjištění povrchových trhlin.
  • Použitelná od -10°C do +50°C.
  • Snadné použití - aplikace sprejem.
  • Po zkoušce lze smýt vodou.
  • Žádné vedlejší účinky.
  • Nepoškozuje ozónovou vrstvu ani životní prostředí.

Použití:  zjišťování povrchových trhlin kapilární zkouškou. Použitelná na ocelolitinu, šedou litinu, temperovanou litinu, všechny typy ocelí, barevných a lehkých kovů. Zjišťování trhlin v odlitcích, svarových spojích a v opravárenství.

Návod k použití:

1. Zkoušený povrch odmastěte a očistěte čističem.
2. Naneste na zkoušený povrch penetrant a nechejte působit  5 - 30 minut.
3. Setřete penetrant z povrchu mokrým hadrem, naneste čistič a otřete suchým čistým hadrem.
4. Naneste vývojku a nechejte působit 5 - 30 minut
5. Po vyhodnocení zkoušky lze povrch umýt vodou.

Při práci používejte ochranné pomůcky tj. rukavice a brýle. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pokyny pro první pomoc: znečištěný a politý oděv okamžitě svléknout. Při styku s kůží omýt vodou a mýdlem. Při vážnějším vdechnutí zajistit lékaře. Při zasažení očí důkladně vymýt velkým množstvím vody, při dále trvajících obtížích  konzultovat s lékařem.

Norma:  DIN 54152 BAB - BCB;  EN ISO 3452