0087

WELCO 0087

Svařovací souprava TURBOSET 90.

Výhody:

  • Vhodná pro malé svářecí a pájecí práce. 
  • Precizní plamen s teplotou až 3050°C. 
  • Snadno přenosná. 
  • Výměnné kartuše pro plyn i kyslík. 
  • Ideální pro každou údržbářskou dílnu - neplatíte žádný nájem za láhve.

Použití:  měkké i tvrdé pájení ocelí, hliníku, mědi a barevných kovů. Svařování kovů plamenem. Výroba a opravy chladírenských a klimatizačních zařízení, modelářské a kutilské práce.

Návod k použití:  zkontrolujte uzavření všech ventilů jak na lahvích tak na rukojeti. Z lahví sundejte plastové krytky. Zkontrolujte úplnost a nepoškozenost těsnění u připojovacích částí. Na láhve nasaďte plechové úhelníky a zajistěte lehkým dotažením křídlových matic. Plynovou i kyslíkovou kartuši zašroubujte do závitu ventilové hlavy tak, že jednou rukou držíme ventil a druhou rukou otáčíme kartuší na doraz. Otevřete zcela ventily u lahviček. Mírně otevřete ventily na rukojeti, zapalte zapalovačem a poté seřiďte správný poměr plynu a kyslíku pro svařování. Při použití soupravy MICROSET odpojte klíčem z rukojeti svařovací nástavec a našroubujte matici MICROSET, do které pak vkládáte trysky dle potřebného průměru.

POZOR!  svařovací soupravu smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu. Svařovací soupravu ukládejte tak, aby byla dětem nedostupná.Souprava nesmí být při hoření bez dozoru. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot je min. 5000 mm, od čelní roviny hořáku min. 1500 mm. Při výměně kartuše se vždy přesvědčte, že je uzavřený ventil. Výměnu neprovádějte v blízkosti otevřeného plamene. Při práci je nutné postupovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k požáru. Je zakázáno svařovat a pájet nádoby, kanystry a potrubí ve kterých se přepravuje benzín, nafta, petrolej a jiné hořlaviny. Při provozu odkládejte soupravu na nehořlavou podložku. Po skončení práce nechte soupravu vychládnout. 

Rozsah dodávky:  kyslíková láhev, plynová láhev MAXY-GAS, redukční kyslíkový a uzavírací plynový ventil, 2m hadicový komplet, rukojeť s ventily a s integrovanými pojistkami proti zpětnému šlehnutí, svařovací nástavec, sada MICROSET, ochranné svářečské brýle, montážní klíč, zapalovač, plechový držák lahví, plechové úhelníky držáku lahví, 2ks šroub M6 s křídlovou maticí.

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.