0058

WELCO 0058

Univerzální vysoušeč elektrod

Výhody:

  • Umožňuje přesoušení všech typů obalů obalených elektrod.
  • Dvojitá, kvalitní tepelná izolace.
  • Vnitřní rozměry umožňují přesoušení 2 balení tj. ca 10 kg elektrod.
  • Teplota nastavitelná stupňovitě do 300°C.

Použití:  elektrody dlouhodobě skladované v otevřených obalech nebo v nevyhovujícím prostředí ( min. teplota 15°C a max. vlhkost 60% ) je nutno před použitím přesušit. Přesušují se všechny typy rutil-kyselých nerezových elektrod a všechny typy bazických elektrod, kde je nízký obsah difúzního vodíku a vysoké hodnoty vrubové houževnatosti především za nízkých teplot. Také v případech, kdy je pro svarový kov předepsána rentgenová zkouška. Univerzální vysoušeč elektrod WELCO 0058 je určen pro přesoušení obalů všech typů obalených elektrod. Teplota je řízena termostatem a je nastavitelná do 300°C.

Návod k použití: elektrody umístěte do vysoušeče ( bez papírového obalu !) a nastavte požadovanou teplotu dle technického listy elektrody. Po dosažení nastavené teploty zhasne kontrolka a následuje přesoušení po dobu stanovenou dle technického listu elektrody. Po přesušení nechejte elektrody ve vysoušeči při teplotě ca 70°C až do jejich použití.

Nesmí se přesušovat elektrody s celulósovým obalem!   Nepřesoušejte elektrody více jak 3x. 

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář