07W142

CRONITEX FILL GG 55

Speciální přídavný svařovací materiál na bázi Ni - Fe - Mn - Cu s vynikajícími, tavnými vlastnostmi pro navařování šedé litiny.

Použití - návary:  přednostně pro návary na lisovací nástroje z šedé litiny v průmyslu na zpracování plechů. Pro vysoce namáhané tažné hrany na legované šedé litině. Svarový kov je odolný proti zatlačování a zabraňuje vzniku rýh po tažení. Od 3.vrstvy temovat! Nárůst tvrdosti temováním o cca 15 - 20%. U litin s obsahem síry nebo tuku je nutno předem přejet svarovou oblast elektrickým obloukem WIG a tím docílit lehkého natavení.

Základní materiál:  GG, GGG, také legované druhy, ocelolitiny

Mechanické parametry svarového kovu - tvrdost po navaření:  

  •  Elektroda 1.vrstva:          ca.250HB
  •  Elektroda 2.vrstva:          ca.220HB
  •  Elektroda od 3.vrstvy:     ca.210HB
  •  Fill GG-55 1.vrstva:        ca.270HB
  •  Fill GG-55 2.vrstva:        ca.250HB
  •  Fill GG-55 od 3.vrstvy:   ca.230HB

Poptávkový formulář