07W128

CRONITEX Coballit 1088

Vysoce legovaný přídavný svařovací materiál na bázi Co - Cr - W, podobný Stelitu 21, modifikovaný pro přímé navařování na oceli pro práci za tepla při minimálním předehřátí. Svarový kov je výjimečně houževnatý, odolný proti trhlinám, odolný proti tepelným šokům, vytváří stabilní hrany a je dobře obrobitelný.

Použití - návary:  nanášení extrémně namáhaných kovacích, pěchovacích, lisovacích a tažných nástrojů bez vyrovnávacích mezivrstev, když jsou od 1.  a 2. vrstvy očekávány již maximální životnosti (rychlé opravy). Svarový kov je často svařitelný bez předchozího vydrážkování.

Základní materiál:  kalitelné oceli a oceli pro práci za tepla, ocelolitiny

Mechanické parametry svarového kovu:

  •  Tvrdost po navaření:    30 - 36 HRc
  •  Tvrdost při 400°C:        ca 33 HRc
  •  Tvrdost při 600°C:        ca 30 HRc

 Návar odolává korozi a vysokým teplotám.  

Poptávkový formulář