07W105

CRONITEX 252 C

Vysoce legovaný přídavný svařovací materiál na bázi Ni s výjimečnými vlastnostmi. Houževnatý za studena až do -252°C. Odolný proti vysokým teplotám až do +1400°C. Stabilizující přísady zabraňují vzniku tvrdých karbidových okrajů. Minimální smrštění, vyrovnává pnutí, vysoká tažnost. Struktura tepelně neměnitelná. Nelze chromovat.

Použití: spojování, mezivrstvy a návary

Spoje téměř všech vysoce a středně legovaných ocelí, bez nebo při minimálním předehřátí. Ocelolitina, legovaná vysoce pevná šedá litina až do GGG-70. Svařování jádra nástrojů pro práci za tepla, forem pro tlakové lití, konzol (ramen) těles z ocelolitiny, spojování trhlin na zápustkách, vyrovnávání. Odolný proti kyselině solné, dusičné a sírové. Odolný proti iontům chlóru. Opravy chladicích kanálů.

Základní materiál:  velice vysoký stupeň použití! Středně a vysoce legované oceli, oceli na odlitky 

Poptávkový formulář