07W131

CRONITEX 12 A Multi

Vysoce legovaný aluminium-manganový slitinový bronz Al-Cu-Fe-Mn. Modifikovaný svarový kov legovaný hliníkem je odolný proti kavitaci a proti mořské vodě, má těsnou strukturu, je odolný proti trhlinám a otěru. Nejlepší kluzné vlastnosti na oceli. Svarový kov je vytvrditelný za studena.

Použití - spojování a návary:  povlakování oceli, ocelolitiny a šedé litiny, lisovacích a tažných forem, lodních šroubů, vodních turbín a čerpadel, spojování bronzu s ocelí, opravy lisovacích forem na sklo. U šedé litiny doporučujeme navařit první vrstvu elektrodou WELCO 1886 nebo CRONITEX GG-55.

Základní materiál:  ocel, ocelolitina, bronzy

Mechanické parametry svarového kovu - tvrdost po navaření:  

  •  1. vrstva  =  270HB
  •  2. vrstva  =  250HB

Poptávkový formulář