1737

WELCO ATC1737

Trubičkový drát pro návary s vysokou odolností otěru, bez namáhání rázy.

Výhody:

  • ATC1737 má velmi dobré svařovací vlastnosti ve všech pozicích.
  • ATC1737 má vysokou otěruvzdornost i při teplotách do +500°C.
  • ATC1737 není nutné po navaření opracovávat. Návar je při dostatečném předehřevu bez trhlin.
  • ATC1737 má výtěžnost více než 80% z hmotnosti drátu.
  • ATC1737 je použitelný na všech běžných MIG svařovacích strojích.
  • ATC1737 dobře odolává navlhání při skladování.


Použití: stroje pro zemní práce, aglomerace, drtiče, mlýny, dopravní šneky, doly, stavby silnic, zemědělské stroje, pískovny, betonárny, keramický průmysl, cementárny.

Oblast použití: ATC1737 Je určený pro návary při opotřebení vysokým otěrem bez rázů. Díky vyššímu obsahu molybdenu je otěruvzdornost zaručena až do teploty +500°C.

Svařovací vlastnosti: ATC1737 umožňuje snadné svařování ve všech pozicích. Návar je houževnatý a homogenní. Tvrdost po navaření první vrstvy je 63 - 65 HRC, při +500°C pak 40 - 45 HRC. POZOR! Při přehřátí během svařování se tvrdost návaru snižuje! Trhliny při chladnutí návaru nejsou na závadu. Předehřev na 200°C redukuje tvoření trhlin na minimum. Opracování návaru je možné pouze broušením. Pro odstranění silnějších vrstev je možné použít drážkovací elektrodu WELCO 1050.

Návod k použití: poškozený materiál odstraňte drážkovací elektrodou. Místo svaru obruste a okartáčujte. Hořák veďte se sklonem cca. 20° .Vzdálenost dýzy od materiálu 20 - 30 mm. Dosažení širokého homogenního návaru je možné rovnoměrným kývavým pohybem hořáku.

Tvrdost: po navaření  63 - 65 HRC;  při +500°C  40 - 45 HRC.

Ochranný plyn dle ČSN EN ISO 14175:  M21: 80% Ar + 20% CO;  C1: CO2 

Norma: DIN 8555 / MF10 GF 65 TZ.

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář