1616

WELCO 1616UW

Speciální elektroda pro svařování pod vodou. Pro všechny běžné nerez ocele. Použitelná do hloubky 50 m.

Výhody:

  • WELCO 1616 UW je snadno svařující, má stabilní oblouk, silný vývin ochranného plynu a je použitelná do hloubky 50m.
  • WELCO 1616 UW je vhodná pro spojování a návary všech běžných Cr-Ni-Mo ocelí.
  • WELCO 1616 UW má vysokou korozní odolnost.
  • WELCO 1616 UW má vysoké mechanické parametry.
  • WELCO 1616 UW svařuje ve všech pozicích mimo pozice shora - dolů. 


Použití:  svařování pod vodou, potrubí,  jezy,  zdymadla, česla,  vodní elektrárny, mola, lodě, loděnice, kanalizace, rozvody pitné vody.

Oblast použití:  WELCO 1616 UW speciální elektroda pro svařování pod vodou  se vyznačuje snadným svařováním s vysokými mechanickými parametry svarového kovu. Je speciálně určena pro svařování všech  běžných nerez ocelí do Cr 25 Ni 15. Hloubka použití je od několika centimetrů (zbytková voda v potrubí) až do hloubky 50m.

Doporučení pro svařování:  při svařování pod vodou je nejdůležitější zabránit úrazu svářeče - potápěče elektrickým proudem. Dokonalá gumová izolace kabelů a držáku elektrody je stejně důležitá jako dokonalý kontakt zemnící svorky.  Pamatujte : proud jde vždy cestou nejmenšího odporu. Místo svaru musí být kovově čisté bez koroze a nátěrů. Pro přípravu svaru je vhodné použít brusku na stlačený vzduch. Při pracích na lodích a zařízeních, které mají vlastní elektroinstalaci musí být tato odpojena, aby se zabránilo úrazu vlivem bludných proudů. Svářeč - potápěč musí mít "suchý" neoprenový oblek a silné gumové rukavice. Zdroj stejnosměrného svařovacího proudu musí mít napětí naprázdno max. 65 Volt a pracovní napětí max. 42 Volt. Proud při svařování pod vodou je o 20 - 40 % vyšší než při svařování na vzduchu. Při větších hloubkách a delších svařovacích kabelech je nutno použít výkonný svařovací zdroj. Doporučeno je použití vodotěsného dálkového regulátoru a spínače ovládajícího přes výkonové nízkonapěťové relé spínání svařovacího proudu.

Druh proudu:  DC+

Norma: AWS A5:4 / E 316 L

Podrobné informace naleznete v technickém listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář