1607

WELCO 1607UW

Speciální elektroda pro svařování pod vodou do hloubky 25m.

Výhody:

  • WELCO 1607 UW je snadno svařující.
  • WELCO 1607 UW má stabilní oblouk.
  • WELCO 1607 UW má silný vývin ochranného plynu.
  • WELCO 1607 UW má vysoké mechanické vlastnosti.
  • WELCO 1607 UW svařuje ve všech pozicích mimo pozice shora - dolů.
  • WELCO 1607 UW je použitelná do hloubky 25m.
  • WELCO 1607 UW má při svařování na vzduchu o 20 - 40 % vyšší mechanické parametry.


Použití:  svařování pod vodou, potrubí, jezy, zdymadla, česla, vodní elektrárny, mola, lodě, loděnice.

Oblast použití:  WELCO 1607 UW speciální elektroda pro svařování pod vodou  se vyznačuje snadným svařováním s vysokými mechanickými parametry svarového kovu. Je speciálně určena pro svařování ve všech  pozicích. Hloubka použití je od několika centimetrů (zbytková voda v potrubí) až do hloubky 25m.

Doporučení pro svařování:  při svařování pod vodou je nejdůležitější zabránit úrazu svářeče - potápěče elektrickým proudem. Dokonalá gumová izolace kabelů a držáku elektrody je stejně důležitá jako dokonalý kontakt zemnící svorky.  Pamatujte : proud jde vždy cestou nejmenšího odporu. Místo svaru musí být kovově čisté bez koroze a nátěrů. Pro přípravu svaru je vhodné použít brusku na stlačený vzduch. Při pracích na lodích a zařízeních, které mají vlastní elektroinstalaci musí být tato odpojena, aby se zabránilo úrazu vlivem bludných proudů. Svářeč - potápěč musí mít "suchý" neoprenový oblek a silné gumové rukavice. Zdroj stejnosměrného svařovacího proudu musí mít napětí naprázdno max. 65 Volt a pracovní napětí max. 42 Volt. Proud při svařování pod vodou je o 20 - 40 % vyšší než při svařování na vzduchu. Při větších hloubkách a delších svařovacích kabelech je nutno použít výkonný svařovací zdroj. Doporučeno je použití vodotěsného dálkového regulátoru a spínače ovládajícího přes výkonové nízkonapěťové relé spínání svařovacího proudu.

Druh proudu:  DC-

Norma:  AWS A5:1 / E6013;    ISO 2560 / E512RR3;   DIN 1913 / E5122RR6;   EN499 / E420RR12

Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu k produktu.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář